Glosa an es director: Pro referéndum a Bunyola

Avui mos han escrit aquesta glosa i com noltros només podem dir una cosa, mallorquins som una estona, la compartim amb voltros perquè és molt bona.

Pro referéndum a Bunyola

A sentir glosar vaig anar
me pensava que m’agradaria
pentura ho trobeu pardalaria
però ben poc me va agradar

Sa glosada era a Bunyola
per ses festes de Sant Mateu,
però pareixia de molt més enfora
amb aquest guió seu

En Jordi Cloquell la presentava
duia escrit un llarg discurs,
amb aquell bon català
com si es mallorquí fos per curts

En lloc de sentir glosar
pareixien predicadors
sense pensar que es qui hi vàrem anar
tenim es nostros propis valors

Que és de trist lo que vérem
per aixó ho recordam,
no és just lo que feren
sobretot perquè els pagam

Se fan dir Glosadors de Mallorca
ningú ho hagués dit,
si se pensen que mos xupam es dit
els hi ha sortida ben torta

Vota sí! Espanya no!
Repetien independència,
mem si no fa colló
només an això feien referència

A funció mitja acabada
comparegué en Felip Munar,
capell posat portava
esperant per anar a cobrar

Bona cara feia en Xurí
la duia ben pensada
va venir a fer campanya
sense un cèntim posar-hi

Que ho va esser de pesat
amb sos glosadors que hi havia,
mai m’hagués pensat
que pus mai hi tornaria

Sa glosa és tradició
igual que ho són ses nostres festes,
glosau en condició
i no amb bajanades ferestes.

Autor: Maties  Rebassa Sastre

Comentarios Facebook
Publicado en Cultura.
Alguna publicidad valiente y la ayuda desinteresada de muchos lectores como tú han hecho posible esta noticia. Conoces nuestra línea editorial, quizás políticamente incorrecta pero comprometida con la identidad balear, la unidad de España y Europa. No es fácil ni es barato sostener un medio de comunicación que beba de estos postulados, siempre contra los más poderosos. Por eso te pedimos que nos ayudes con una aportación, que formes parte de nuestra familia, que ayudes a que sigamos incordiando al Poder. Puedes hacerlo de varias maneras. Y tú ¿Eres balear? infórmate aquí.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.